Missie en visie
VoNo wil een vereniging zijn waar de leden zich thuis voelen, waar iedereen kan volleyballen op diens eigen niveau. In de organisatie staan kwaliteit en sfeer voorop en hiervoor is gekozen voor een duidelijke aansturing, een adequate verdeling van taken met heldere verantwoordelijkheden.
De club staat bij de Nevobo en bij omliggende verenigingen bekend als een club waar iedereen welkom is (inclusief) en waar plezier en presteren hand in hand gaan. Om deze missie en visie te kunnen realiseren heeft Vono een technisch beleidsplan. Hieronder staat de samenvatting. Wie het hele plan wil lezen kan daarom vragen bij het bestuur, de trainers en de technische commissie.

Technische Commissie en haar uitgangspunten
De Technische Commissie (TC) opereert binnen de uitgangspunten van VoNo, waarin presteren voor “iedereen op zijn eigen niveau” nagestreefd wordt. Belangrijke pijlers daarbij zijn  (talent)ontwikkeling door enthousiaste trainers en coaches, bevorderen van spelplezier en een prettige sfeer en optimale faciliteiten zoals zaalruimte en materialen.

Rolverdeling TC  
TC lid – Kim (voorzitter bestuur)
TC lid – Loes ( algemeen bestuurslid)
Technisch coördinator – Peter (hoofdtrainer)

Doelen TC
De TC heeft als belangrijkste doel om spelers/speelsters maar ook trainers en coaches te helpen zich te ontwikkelen in het volleybalspel en de daarbij behorende vaardigheden en mentaliteit. Zo zijn ze beter in staat wedstrijden te spelen en plezier te hebben in het volleyballen. Aan het begin van elk seizoen bepalen we welke specifieke (extra) doelen we dat seizoen willen bereiken. Hierbij besteden we aandacht aan technische en motorische vaardigheden,  mentaliteit en sportiviteit.Tussentijds en aan het eind van het seizoen evalueren we dit.

Taken TC