Jeugd

Visie

De jeugdafdeling van VoNo groeit. Logisch, want volleybal is cool en intensief. Bij VoNo hebben we goede trainers, die je op een ontspannen manier leren volleyballen. We gebruiken Positief Coachen als methode. Plezier, sportiviteit en zelfvertrouwen zijn daarbij belangrijk. Bij VoNo is het dus onbezorgd sporten! 

VoNo biedt een vertrouwde en (sociaal) veilige sportomgeving. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen bij VoNo plezier hebben in het volleybal. Het aanleren van goede volleybal-technische vaardigheden staat natuurlijk voorop. Maar daarnaast willen we dat kinderen een positieve, sportieve houding ontwikkelen en zelfvertrouwen opdoen.

Kom je bij VoNo volleyballen dan verwachten we van jou inzet, sportiviteit en natuurlijk een bijdrage aan onze clubspirit! We betrekken ook je ouders erbij. We vragen van hen aandacht en belangstelling voor de vereniging en voor wat jij bij ons doet. Daarnaast vragen we van ouders een praktische bijdrage zodra jij wedstrijden gaat spelen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het tellen, fluiten of coachen.

De jeugd t/m 14 jaar valt onder de CMV en trainen van om 18:30 uur tot 19:30 uur.
En daarnaast is de jeugd van 14 t/m 17 jaar valt onder de aspiranten en trainen om 18:30 uur tot 19:30 uur. 

VoNo heeft twee CMV groepen en twee aspiranten groepen. 

Jeugd

De VoNo jeugd is groeiende en zijn de basis van de vereniging. Twee enthousiaste trainster uit dames 2 staan iedere week klaar om een hele leuke training te verzorgen voor de jeugd.

Lees verder »

CMV

Volleybal is best lastig om te leren. Voor de jeugd is daarom Cool Moves Volley (CMV) ontwikkelt. In zes verschillende niveaus leren kinderen op een dynamische manier stap voor stap de volleybaltechnieken. Bij het bereiken van niveau 6 beheersen ze het hele volleybalspel. Bij VoNo geven twee enthousiaste trainsters iedere week training aan de jeugd. 

Een deel van de kinderen doen mee aan de wedstrijden op de zaterdagochtend in de Wethouder Verheijhal in Amsterdam Oost. Bij VoNo vinden we betrokkenheid van de ouders belangrijk en bij de wedstrijden is er altijd twee ouders aanwezig, één persoon als coach en de ander als scheidsrechter. Onze enthousiaste vrijwilligerscoördinator Sena verzorgt de inschrijvingen, ondersteunt de ouders en fungeert als vraagbaak.

 

Aspiranten

Of je nu doorgroeit vanaf de CMV of net start met Volleybal, bij VoNo kan je altijd terecht. 

Bij de aspiranten hebben we twee groepen, die vanaf september 2024 gaan starten met de wedstrijden. De teams zijn gemengd met jongens en meiden en van verschillende leeftijden. Er wordt training gegeven door enthousiaste en professionele trainers. De trainingen zijn donderdagavond van 18:30 tot 19:30. 

 

Een deel van de kinderen doet mee aan de wedstrijden op de zaterdagmiddag in de Wethouder Verheijhal in Amsterdam Oost. Bij VoNo vinden we betrokkenheid van de ouders belangrijk en bij de wedstrijden zijn er altijd twee personen aanwezig, één persoon als coach en de ander als scheidsrechter. Wij zoeken nog een enthousiaste vrijwilligerscoördinator die het bestuur ondersteunt met de inschrijvingen, de ouders ondersteunt de ouders en fungeert als vraagbaak. 

Spelregels in begrijpelijke taal

Op Volleybalmasterz.nl maak je in begrijpelijke taal’ kennis met alle spelregels. Ook kun je door middel van oefentoetsen je kennis testen en je spelregelbewijs halen, zodat je zelf ook wedstrijden kunt fluiten. Een ideaal middel om op een leuke, interactieve manier met de belangrijkste spelregels kennis te maken!

Toernooiregels CMV voor scheidsrechters/coaches en teams

Algemeen voor alle niveau’s:

1. De fluit dient altijd gebruikt te worden (doel om kinderen te laten wennen dat er een spelleider is die de regels toepast en hier voor fluit)

2. Als wedstrijdbal wordt alleen de in de hal beschikbare ballen van albatros gebruikt (afgesproken tijdens de jeugdvergadering van 8 september 2016)

3. Het eerst vermelde team begint met de opslag nadat de scheidsrechter heeft gefloten

4. Na afloop van een wedstrijd geven de spelende teams elkaar een hand bij het net (doel om ondanks verlies of winst respect te tonen aan de tegenstander)

5. Kinderen van cmv teams mogen geen wedstrijden fluiten (doel om spelregels goed na te leven en om geen discussie over fluiten te krijgen)

Specifieke spelregels per niveau 

Niveau 2
Een speler mag in het veld terugkeren bij drie vangballen achter elkaar van zijn eigen team;vangballen of niet gevangen ballen van de tegenstander hebben hier geen invloed op; de drie vangballen hoeven dus niet in één rally gemaakt te worden;

Niveau 3
De spelers mogen niet lopen met de bal;
Elke bal die over het net wordt gegooid of opgeslagen wordt, moet door de tegenstander met twee armen via de onderhandse techniek aan de eigen kant omhoog worden gespeeld; zo niet dan moet hij/zij het veld verlaten; een team is verplicht om twee keer te spelen(onderarms spelen en over het net gooien);

Niveau 4
Het tweede balcontact vindt altijd plaats met een verplichte vloeiende en niet-onderbroken vanggooi- of vangstootbeweging;tijdens deze beweging mag de speler de bal maximaal 2 seconden vasthouden (één seconde om te vangen en één seconde om te gooien); zo niet dan affluiten;
Een speler mag zich tijdens de vanggooi- of vangstootbeweging niet omdraaien en niet lopen met de bal;gebeurt dit wel dan affluiten;
jan elbers cmv toernooileider nevobo speelkern amsterdam;